O Firmie

Kantar Polska należy do światowej sieci Kantar, lidera w dziedzinie informacji marketingowej w ponad 80-ciu krajach świata. Kantar Polska specjalizuje się w doradztwie marketingowym i dostarczaniu swoim klientom informacji o konsumentach.

W Polsce w ramach sieci Kantar funkcjonuje kilka marek, w tym główne:

 • Kantar Millward Brown - agencja badawcza specjalizująca się w skuteczności reklamy, komunikacji strategicznej, badaniach nad mediami oraz wizerunkiem i siłą marki. Kantar Millward Brown pomaga klientom w rozwijaniu swoich marek dzięki kompleksowym, opartym na badaniach, jakościowym i ilościowym rozwiązaniom badawczym. Polski oddział powstał w roku 1990 roku pod nazwą SMG/KRC.
 • Kantar TNS - agencja badawcza która doradza klientom przede wszystkim w obszarach innowacji, wizerunku marki, komunikacji oraz relacji z klientami, Kantar TNS w Polsce łączy spuściznę i doświadczenie TNS OBOP i TNS Pentor.

Priorytetem w działalności badawczej obu marek jest jest zdobywanie doświadczenia i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich Klientom w taki sposób, aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy. Obie marki realizują badania zarówno za pomocą tradycyjnych i sprawdzonych metod, jak i przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologii badawczej.

W swojej codziennej działalności Kantar Polska przestrzega najwyższych standardów jakości realizacji badań. W szczególności:

 • Stosuje się do zaleceń Kodeksu ESOMAR czyli powszechnie respektowanych wytycznych branżowych określających standardy etycznego i profesjonalnego postępowania w badaniach

 • Posiada Certyfikat ISO 20252- międzynarodową normę jakości dedykowaną instytutom badania rynku i opinii. Certyfikat ISO 20252 obejmuje następujące obszary funkcjonowania Kantar Polska:
  • Wymogi związane z systemem zarządzania jakością
  • Zarządzanie procesem badawczym
  • Proces gromadzenia danych
  • Zarządzanie danymi i ich przetwarzaniem
  • Informacje na temat badania zawarte w raporcie

 • Posiada Certyfikat ISO 26362 - międzynarodową normę jakości dedykowaną internetowym panelom badawczym. Certyfikat ISO 26362 dla panelu Klub Kantar obejmuje następujące obszary:
  • System rekrutacji panelistów
  • Walidację tożsamości panelistów
  • Wielkość i profil panelu
  Audyt ISO 20252 oraz 26362 przeprowadza instytucja niezależna od branży badawczej.

 • Podlega certyfikacji Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Kantar Polska co roku przechodzi pozytywnie audyt sprawdzający stosownie standardów zawartych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów i otrzymuje certyfikat we wszystkich realizowanych kategoriach badań:
  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych - PAPI
  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym - CAPI
  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym - CATI
  • Badania, w których materiał przygotowywany jest samodzielnie przez badane osoby
  • Badania jakościowe
  • Badania typu mystery shopping

 • Podlega certyfikacji Programu Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji (PKJBI) - standardowi wdrożonemu przez OFBOR na wzór normy ISO 27001 Certyfikat PKJBI obejmuje wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem informacji gromadzonych przez instytut badawczy:
  • Wdrożenie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Stworzenie Rejestru Aktywów Informacji
  • Ocena wrażliwości informacji
  • Analiza ryzyka
  • Wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa
  Audyt PKJBI ocenia wszystkie procesy w firmie badawczej i dotyczy wszystkich informacji w niej zgromadzonych. Audyt PKJBI przeprowadzają niezależni audytorzy, podobnie jak PKJPA.

Nasze certyfikaty