O Firmie

Kantar to światowy lider w dziedzinie informacji marketingowej, działa w ponad 100 krajach świata, również w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie marketingowym i dostarczaniu swoim klientom informacji o zachowaniach konsumentów.

W Polsce Kantar korzysta z bogatego doświadczenia firm Millward Brown oraz TNS, które połączyły się i jako Kantar Polska należą do międzynarodowej sieci Kantar.

Priorytetem w działalności badawczej Kantara jest zdobywanie doświadczenia i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich Klientom w taki sposób, aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy. Kantar realizuje badania zarówno za pomocą tradycyjnych i sprawdzonych metod, jak i przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologii badawczej.

W swojej codziennej działalności Kantar Polska przestrzega najwyższych standardów jakości realizacji badań. W szczególności:

 • Stosuje się do zaleceń Kodeksu ESOMAR czyli powszechnie respektowanych wytycznych branżowych określających standardy etycznego i profesjonalnego postępowania w badaniach.

 • Posiada Certyfikat ISO 20252 - międzynarodowej normy jakości, która powstała we współpracy z ESOMAR i jest dedykowana instytutom badania rynku i opinii. Certyfikacja ISO 20252 obejmuje m.in. następujące obszary funkcjonowania Kantara:
  • wymogi związane z systemem zarządzania jakością,
  • zarządzanie procesem badawczym,
  • proces gromadzenia danych,
  • zarządzanie danymi i ich przetwarzaniem,
  • informacje na temat badania zawarte w raporcie.

 • Posiada Certyfikat ISO 26362 - międzynarodowej normy jakości, która jest dedykowana panelom badawczym. Certyfikacja ISO 26362 dla internetowego panelu Klub Kantar obejmuje m.in. następujące obszary:
  • system rekrutacji Panelistów,
  • walidację tożsamości Panelistów,
  • wielkość i profil panelu.
  Audyt ISO 20252 oraz ISO 26362 przeprowadza instytucja niezależna od branży badawczej.

 • Posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Kantar Polska co roku przechodzi pozytywnie audyt sprawdzający stosowsnie standardów zawartych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów i otrzymuje certyfikat we wszystkich realizowanych kategoriach badań:
  • badania realizowane techniką wywiadów przeprowadzanych przez Internet - CAWI
  • badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym - CATI
  • badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym - CAPI
  • badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych - PAPI
  • badania, w których materiał przygotowywany jest samodzielnie przez badane osoby
  • badania jakościowe
  • badania typu mystery shopping.

Nasze certyfikaty