O Firmie

Kantar to światowy lider w dziedzinie informacji marketingowej, działa w ponad 100 krajach świata, również w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie marketingowym i dostarczaniu swoim klientom informacji o zachowaniach konsumentów.

W Polsce Kantar korzysta z bogatego doświadczenia firm Millward Brown oraz TNS, które połączyły się i jako Kantar Polska należą do międzynarodowej sieci Kantar.

Priorytetem w działalności badawczej Kantara jest zdobywanie doświadczenia i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich Klientom w taki sposób, aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy. Kantar realizuje badania zarówno za pomocą tradycyjnych i sprawdzonych metod, jak i przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologii badawczej.

W swojej codziennej działalności Kantar Polska przestrzega najwyższych standardów jakości realizacji badań. W szczególności:

  • Stosuje się do zaleceń Kodeksu ESOMAR czyli powszechnie respektowanych wytycznych branżowych określających standardy etycznego i profesjonalnego postępowania w badaniach.

  • Posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Kantar Polska co roku przechodzi pozytywnie audyt sprawdzający stosowsnie standardów zawartych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów i otrzymuje certyfikat we wszystkich realizowanych kategoriach badań:
    • badania realizowane techniką wywiadów przeprowadzanych przez Internet - CAWI
    • badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym - CATI
    • badania jakościowe.